Spring edition 2020 Nautical News

W tym numerze wiosna

Nowa wizja
na przyszłość
Projekt przeładunkowy startuje
ponownie w Ghanie
Flota wita trzy nowe statki
SMT rozpoczyna program
nauczania online